Elektronische ondertekening van overeenkomsten

Elektronische ondertekening van overeenkomsten

De Rechtbank Den Haag heeft in mei 2018 een oordeel gegeven over de betrouwbaarheid van een elektronische handtekening bij een overeenkomst. Eiser was van mening dat de elektronische handtekening voldoende betrouwbaar was doordat zij was vervaardigd via het systeem DocuSign en doordat uit een Certificate of Completion volgde dat de handtekening van gedaagde afkomstig was. De identiteit die uit het digitale certificaat bleek, was door een onafhankelijke derde geverifieerd. Bovendien benoemde eiser dat alle overeenkomsten naar het e-mailadres van gedaagde zijn verzonden, waarna een ondertekende versie via datzelfde e-mailadres is geretourneerd. Dit bleek voor de rechter evenwel onvoldoende.