Corona Contract Overmacht Checker

Corona Contract Overmacht Checker

De Corona Contract Overmacht Checker stelt een aantal eenvoudige vragen en laat AI uw contract lezen, om te concluderen of u ervan afkunt met een beroep op overmacht, onvoorziene omstandigheden, of anderszins.