Herziening van beslag- en executierecht gefaseerd ingevoerd

Herziening van beslag- en executierecht gefaseerd ingevoerd

• 1 oktober 2020: Er wordt in beginsel geen beslag meer gelegd op bezittingen van mensen met schulden als de kosten van verkoop hoger zijn dan de verwachte opbrengsten.
• 1 januari 2021: Het is niet langer mogelijk om de gehele bankrekening van iemand met schulden op te eisen.
• 1 april 2021: Het wordt makkelijker om beslag te leggen op een auto of aanhangwagen. Beslagen worden in het kentekenregister vermeld.