Opschorting kenbaar maken aan wederpartij?

Opschorting kenbaar maken aan wederpartij?

Er is een aantal gevallen waarin opschorting zonder een opeisbare vordering mogelijk is. Bijvoorbeeld bij een surseance- of faillissementsaanvraag van de wederpartij. Er is dan sprake van een onzekerheidsexceptie. Voor een succesvol beroep op deze exceptie is vereist dat de reden voor opschorting aan de wederpartij kenbaar wordt gemaakt. De redelijkheid en billijkheid kunnen echter anders vereisen.


Gratis verder lezen? Maak 4 weken lang kosteloos en geheel vrijblijvend kennis met Recht.nl


  • Dagelijks juridisch nieuws & jurisprudentie
  • Samenvattingen van 100 vakbladen
  • Juridische zoekmachine

Hét internetportaal voor juristen