De voor- en nadelen van arbitrage in de verzekeringspraktijk

De voor- en nadelen van arbitrage in de verzekeringspraktijk

Arbitrage biedt kansen voor verzekeraars, verzekerden en gelaedeerden. In dit artikel wordt een model voorgesteld op basis waarvan zou kunnen worden bewerkstelligd dat de bij een verzekeringsgeschil betrokken partijen hun onderlinge rechtsverhoudingen in een zogeheten 'driepartijen-arbitrage' door arbiters doen vaststellen.