Belangenconflicten bij faillissementscuratoren

Belangenconflicten bij faillissementscuratoren

Deze door de redactie van het Nederlands Juristenblad geselecteerde topscriptie verkent, naar aanleiding van recente voorstellen van het Europese Parlement en de Europese Commissie, het concept van conflict of interest in relatie tot de faillissementscurator. De drie hoofdvragen die aan de orde komen zijn: (i) wat is een conflict of interest in relatie tot de faillissementscurator, (ii) hoe moet worden omgegaan met een conflict of interest en (iii) zou harmonisatie van een regel met betrekking tot belangenconflicten wenselijk zijn?