Gewonnen procedure in hoger beroep tegen een curator: pyrrusoverwinning?

Gewonnen procedure in hoger beroep tegen een curator: pyrrusoverwinning?

Wie op grond van een rechterlijke uitspraak gehouden is om een andere partij een bedrag te betalen, kan daartegen een rechtsmiddel instellen. Denkbaar is dat de partij die de zaak in eerste instantie heeft gewonnen, het door hem ontvangen geld al heeft uitgegeven en dus niet kan terugbetalen. Een situatie waarin zich dat bij uitstek kan voordoen, is wanneer een faillissementscurator een procedure in eerste instantie heeft gewonnen.