Verrekeningsverbod is geen beletsel voor opschorting

Verrekeningsverbod is geen beletsel voor opschorting

In deze zaak was sprake van een koopovereenkomst, waarop algemene voorwaarden van toepassing waren die een verrekeningsverbod bevatten. De koper van een machine was op grond van dat verbod niet bevoegd tot verrekening van de koopprijs die hij aan de verkoper moest betalen, met eventuele vorderingen die hij zou krijgen op de verkoper.
Dat een partij zich niet kan beroepen op verrekening wegens een overeengekomen verrekeningsverbod, staat er niet aan in de weg dat zij zich op een opschortingsrecht kan beroepen als aan de eisen daarvoor is voldaan.