Handelen met of jegens de eigen vennootschap: let op het schriftelijkheidsvereiste

Handelen met of jegens de eigen vennootschap: let op het schriftelijkheidsvereiste

Art. 2:247 BW bepaalt dat altijd schriftelijke vastlegging verplicht is van transacties tussen een BV en de enig aandeelhouder ervan, terwijl die enig aandeelhouder tegelijk bestuurder/statutair directeur is van die BV en dus die BV vertegenwoordigt (in de transactie met zichzelf). Verslaglegging van de transactie is alleen dan niet verplicht als die tot 'de gewone bedrijfsuitoefening' behoort. Eind 2014 is een aansprekend voorbeeld gepubliceerd van een geslaagd beroep op dit artikel.