Nietigheid leningsovereenkomst: benadeling schuldeisers geen vereiste

Nietigheid leningsovereenkomst: benadeling schuldeisers geen vereiste

Voor nietigheid van een rechtshandeling wegens strijd met de goede zeden op de grond dat deze strekt tot benadeling van schuldeisers, is—anders dan bij de rechtsgevolgen van paulianeus of onrechtmatig handelen—niet vereist dat ten tijde van het aangaan van de rechtshandeling vaststaat of aannemelijk is dat schuldeisers daadwerkelijk (zullen) worden benadeeld.