De overeenkomst in faillissement

De overeenkomst in faillissement

Het Gerechtshof Den Haag heeft uitspraak gedaan over de wijze waarop artikel 37 Fw moet worden uitgelegd. Het hof heeft bepaald dat de prestaties die de failliet al vóór de faillietverklaring heeft verricht, toch moeten worden voldaan aan de failliet, ondanks dat de curator de overeenkomst niet gestand doet. In dit geval betekent dat dus dat de kopers van de woning de reeds gefactureerde 20 procent toch aan de curator zullen moeten voldoen.