Het actuele recht met betrekking tot erkende distributeurs

Het actuele recht met betrekking tot erkende distributeurs

Indien verkoopsystemen met elkaar worden vergeleken, blijkt dat het systeem met erkende distributeurs de trend is, terwijl ook de franchisesystemen een groei vertonen. Dit brengt aanzienlijke juridische problemen met zich mee, omdat alleen het recht inzake handelsagenten in heel Europa geharmoniseerd is, en er slechts in enkele Europese landen een wettelijke basis aanwezig is voor het recht met betrekking tot erkende distributeurs en franchisenemers.