Geven betalingsopdracht op dag faillietverklaring is onrechtmatige daad bestuurder jegens bank

Geven betalingsopdracht op dag faillietverklaring is onrechtmatige daad bestuurder jegens bank

De Rechtbank Overijssel oordeelt dat het geven van een betalingsopdracht door de bestuurder van een failliet op de dag van faillietverklaring een onrechtmatige daad oplevert jegens de bank. De bestuurder wist of had moeten weten dat de bank gehouden was om het betaalde bedrag aan de curator c.q. de faillissementsboedel te vergoeden. Hiermee heeft hij een op hem rustende zorgvuldigheidsverplichting jegens de bank geschonden.