Terugvorderen girale betaling die heeft plaatsgevonden op dag van faillietverklaring

Terugvorderen girale betaling die heeft plaatsgevonden op dag van faillietverklaring

De Hoge Raad komt ten dele terug op het arrest Vis q.q./NMB (NJ, 1990/1) met betrekking tot het terugvorderen van een girale betaling die heeft plaatsgevonden van de rekening van failliet op de dag van faillietverklaring door de curator.