Bestuurder zonder benoemingsbesluit?

Bestuurder zonder benoemingsbesluit?

Wanneer ontslag dreigt voor een bestuurder, komt het nogal eens voor dat de bestuurder zich op het standpunt stelt geen bestuurder te zijn. Hij kan aangeven dat een benoemingsbesluit ontbreekt, of dat er wel een benoemingsbesluit is maar dat hij de benoeming nooit heeft geaccepteerd. Gerechtshof Amsterdam oordeelde in deze zaak dat een vennootschap erin was geslaagd het tegendeel te bewijzen.