Moedermaatschappij niet bevrijd door schikking van dochtermaatschappij met crediteur

Moedermaatschappij niet bevrijd door schikking van dochtermaatschappij met crediteur

Kort na elkaar heeft de Hoge Raad twee uitspraken gedaan over vragen waartoe de 403-verklaring aanleiding geeft. De meest in het oog springende beslissing is die in de onteigeningszaak met betrekking tot de door SNS Reaal en SNS uitgegeven effecten. De tweede uitspraak heeft minder aandacht gekregen, maar is inhoudelijk belangrijk.