De hardship-clausule

De hardship-clausule

In deze door de redactie van het Nederlands Juristenblad geselecteerde topscriptie is onderzoek gedaan naar de betekenis van hardship-clausules en de verhouding tot artikel 6:258 BW. De hardship-clausule is afkomstig uit het Anglo-Amerikaanse recht en beoogt een voorziening te treffen in geval van verandering van omstandigheden. In Nederland kunnen partijen in dat geval een beroep doen op artikel 6:258 BW, al wordt dit door de rechter met terughoudendheid toegepast. Over de betekenis van hardship-clausules onder Nederlands recht bestaat veel onduidelijkheid.