Nederland blijft aantrekkelijk forum voor kartelschadevergoedingsvorderingen

Nederland blijft aantrekkelijk forum voor kartelschadevergoedingsvorderingen

De Nederlandse rechter laat in de onderstaande vonnissen (wederom) zien bereid te zijn zich bevoegd te verklaren in kartelschadeprocedures. Dit is een van de redenen dat Nederland een gewild forum is voor het aanbrengen van dergelijke procedures. Die tendens wordt vooralsnog niet afgeremd.