Door medezeggenschapsorgaan gemaakte kosten niet altijd vergoed

Door medezeggenschapsorgaan gemaakte kosten niet altijd vergoed

Uit deze uitspraak kan worden opgemaakt dat kosten die worden gemaakt door medezeggenschapsraden niet alleen redelijkerwijs noodzakelijk moeten zijn voor de vervulling van de taken, maar dat het medezeggenschapsorgaan er tevens goed aan doet om van te voren gemotiveerd aan te geven waarom de betreffende kosten moeten worden gemaakt en met welke kosten ongeveer rekening moet worden gehouden.