Zolang steunvorderingen nog niet zijn betaald, is voldaan aan het pluraliteitsvereiste

Zolang steunvorderingen nog niet zijn betaald, is voldaan aan het pluraliteitsvereiste

Als, in het hoger beroep tegen een faillietverklaring, een derde heeft toegezegd de steunvorderingen te zullen voldoen als de vernietiging wordt uitgesproken, bestaan de steunvorderingen dus nog ten tijde van de beslissing van de appelrechter op de faillissementsaanvraag en dan is dus nog steeds voldaan aan het pluraliteitsvereiste.