Uitleg en derogerende werking redelijkheid en billijkheid bij aanwijzing begunstigde

Uitleg en derogerende werking redelijkheid en billijkheid bij aanwijzing begunstigde

Een interessante uitspraak over een geval waarin de testateur tijdens leven kennelijk was vergeten een begunstiging in een levensverzekeringspolis aan te passen aan gewijzigde omstandigheden (echtscheiding en nieuwe relatie, terwijl hij zijn kinderen had onterfd). Mag de nieuwe relatie als begunstigde ingelezen worden? Mogen de onterfde kinderen aanspraak maken op de begunstiging die ongewijzigd is gebleven?