Mag curator verrekeningsafspraak tussen debiteur van failliete crediteur negeren?

Mag curator verrekeningsafspraak tussen debiteur van failliete crediteur negeren?

Een partij die zowel debiteur als crediteur van een gefailleerde is, kan zijn schuld met de vordering op de gefailleerde verrekenen. Vereist daarbij is dat zowel de schuld als de vordering zijn ontstaan voor faillietverklaring, of dat deze voortvloeien uit handelingen die vóór faillietverklaring zijn verricht. Afspraken tot verrekening die niet aan deze vereisten voldoen, mag de curator in principe negeren.