Bank schendt zorgplicht door woning te veilen

Bank schendt zorgplicht door woning te veilen

Het is inherent aan executieveilingen dat huizen op een veiling weggaan voor een bedrag lager dan de marktwaarde. Mede als gevolg daarvan ontstaat dan vaak een restschuld. Die restschuld moet in beginsel aan de hypotheekverstrekker worden terugbetaald. De bank heeft in de executiefase echter niet helemaal vrij spel. De rechtbank vond in deze zaak bijvoorbeeld dat de bank als gevolg van het schenden van diens zorgplicht schadeplichtig was.