De strikte toepassing van (bank)garanties

De strikte toepassing van (bank)garanties

Een bekend voorbeeld van een garantie is de borgtocht, waarover doorlopend wordt geprocedeerd. De abstracte bankgarantie (de meest vergaande vorm van financiële zekerheidstelling door een derde) bevindt zich evenwel aan de andere kant van het spectrum: jurisprudentie is veel minder talrijk. Het gros van die gevallen speelt zich af na faillissement van de schuldenaar.
In het kader van de huurgarantie dient te worden stilgestaan bij leegstandschade en de mogelijkheden daarvoor enige vergoeding te krijgen. In het kader van beslaggaranties spelen de uitvoerbaarheid bij voorraad, de termijn waarbinnen maatregelen moeten worden getroffen en de insolventie van de opdrachtgever een rol.