Robots in de boardroom

Robots in de boardroom

In deze bijdrage wordt aandacht geschonken aan de mogelijkheden en belemmeringen voor het benoemen van robots als bestuurder of commissaris van een rechtspersoon. Die opkomst lijkt aanstaande vanwege technologische ontwikkelingen, gedreven door robotisering en artificial intelligence.