Uitspraak hof over prognoses niet in lijn met beoogde Wet franchise

Uitspraak hof over prognoses niet in lijn met beoogde Wet franchise

De onderstaande uitspraak is in lijn met de vaste jurisprudentie met betrekking tot winstverwachting/prognose bij franchising: het arrest Paalman/Lampenier (2002), Street One (2017) en Albert Heijn Franchising (2018). Echter, eind 2018 is het concept-wetsvoorstel Franchise ingediend. Uit dat voorstel vloeit voort dat de franchisegever 'financiële gegevens' dient te verstrekken aan de kandidaat franchisenemer. Dat is niet conform vigerende rechtspraak en deze uitspraak van het hof.