Bevoegdheid rechter bij een internationaal geschil binnen een onderneming

Bevoegdheid rechter bij een internationaal geschil binnen een onderneming

Bij welke rechter kun je in Europa terecht bij een grensoverschrijdend geschil binnen een onderneming? Conform artikel 24 EEX is de rechter van de plaats van vestiging van de onderneming exclusief bevoegd. Toch blijkt dat antwoord in de praktijk niet altijd evident te zijn, aangezien de verhoudingen binnen een onderneming niet altijd hetzelfde worden geduid. Dit blijkt ook weer uit de zaak E.ON Czech/Dedouch.