Drie maanden bestuurder en aansprakelijk voor boedeltekort

Drie maanden bestuurder en aansprakelijk voor boedeltekort

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat een bestuurder die slechts drie maanden als formeel bestuurder stond ingeschreven in het handelsregister aansprakelijk is voor alle schulden in faillissement. De bestuurder had verzuimd om een jaarrekening op tijd te deponeren. Dat is opmerkelijk, omdat de uiterlijke termijn waarop de jaarrekening had moeten zijn gedeponeerd al was verstreken en de bestuurder pas 2,5 maanden nadien als bestuurder in het handelsregister werd ingeschreven.