Wanneer verjaart een vordering om iets te geven of te doen?

Wanneer verjaart een vordering om iets te geven of te doen?

In een schuldverklaring was geen betalingstermijn opgenomen. In zoverre gold de schuldverklaring als een overeenkomst tot nakoming 'na onbepaalde tijd'. Desondanks meende het hof dat dit niet betekende dat de verjaringstermijn pas begon te lopen op het moment dat appellanten een sommatie verstuurden, maar liefst 10 jaar na de schuldverklaring.