Kroniek Vennootschapsrecht 20182019

Kroniek Vennootschapsrecht 20182019

Deze kroniek beslaat de periode april 2018 tot begin april 2019. Aandacht wordt besteed aan relevante ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, waaronder de richtlijn aandeelhoudersbetrokkenheid, de aanpassingen aan het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen, de Wet omzetting aandelen aan toonder en wetgevingsinitiatieven gericht op bescherming van vennootschappen tegen on­­gewenste overnames. Daarna wordt ingegaan op diverse arresten van de Hoge Raad over bestuurdersaansprakelijkheid, afgeleide schade en executie van een pandrecht op aandelen.