Stroomonderbreking tijdens kantooruren niet onrechtmatig

Stroomonderbreking tijdens kantooruren niet onrechtmatig

Een advocatenkantoor heeft met een kort geding geprobeerd te voorkomen dat een netbeheerder gedurende kantooruren onderhoud aan het stroomnet zou plegen, waardoor het kantoor een dagdeel geen elektriciteit zou hebben. In het vonnis stelt de rechter dat de onderbreking geen tekortkoming in de nakoming van aansluit- en transportovereenkomst oplevert.