Voortgangsbrief modernisering ondernemingsrecht

Voortgangsbrief modernisering ondernemingsrecht

Deze brief van de minister voor Rechtsbescherming bevat de volgende onderwerpen:
- reactie op het evaluatieonderzoek naar de doelbereiking en effectiviteit van de Wet aanpassing enquêterecht in de praktijk;
- modernisering van het NV-recht;
- modernisering van het recht voor vennootschappen;
- onderzoek naar standpuntrecht van de ondernemingsraad over het bezoldigingsbeleid bij besloten vennootschappen en stichtingen.