Boetebeding in een vaststellingsovereenkomst: iets om goed over na te denken

Boetebeding in een vaststellingsovereenkomst: iets om goed over na te denken

Op het moment dat een partij de beschikking krijgt over een boetebeding dat direct en zonder tussenkomst van de rechter kan worden geëxecuteerd, ligt er een risico op de loer dat deze partij te snel executiemaatregelen treft. Dat risico is uiteraard nog hoger als partijen enige tijd (juridisch) met elkaar overhoop lagen, zodat van een gezonde communicatie geen sprake is. Vaak zal het executeren van het boetebeding nopen tot nog meer gerechtelijke procedures, hoewel de vaststellingsovereenkomst juist was bedoeld om een einde te kunnen maken aan het geschil tussen partijen. Een aardig voorbeeld van het voorgaande is het onderhavige kort geding.