Concept-wetsvoorstel uitbreiding meldplichten aandeelhouders

Concept-wetsvoorstel uitbreiding meldplichten aandeelhouders

Voorgesteld wordt de opname van 2 procent als eerste meldingsplichtige drempelwaarde van substantiële deelnemingen in beursvennootschappen. Deze nieuwe drempelwaarde wordt toegevoegd aan de bestaande drempelwaarden van 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95 procent.
Ingevolge het agenderingsrecht hebben aandeelhouders die minimaal 3 procent van het geplaatste kapitaal bezitten, het recht om onderwerpen op de agenda van de AvA te plaatsen. Als de verplichting om belangen van 3 procent te melden zou komen te vervallen, zou het zicht op (een deel van) deze categorie deelnemingen komen te vervallen, hetgeen onder meer afbreuk zou kunnen doen aan de dialoog van de vennootschap met belangrijke stakeholders. Om die reden wordt de drempelwaarde van 3 procent niet vervangen door een drempelwaarde van 2 procent, maar wordt een drempelwaarde van 2 procent toegevoegd.