Concept-wetsvoorstel Overgang van onderneming in faillissement

Concept-wetsvoorstel Overgang van onderneming in faillissement

Het onderstaande concept-wetsvoorstel moet voorkomen dat werknemers bij een doorstart na faillissement hun baan verliezen. Alle werknemers van een failliete onderneming komen na een doorstart in principe onder dezelfde arbeidsvoorwaarden in dienst bij de nieuwe eigenaar. Alleen als er bij de overgang arbeidsplaatsen verdwijnen en dit het gevolg is van bedrijfseconomische omstandigheden, wordt hiervan afgeweken.
Het voorstel regelt ook dat werknemers voor wie er na de doorstart geen plek is, niet door een concurrentiebeding beperkt worden om elders aan de slag te gaan. Daarnaast krijgen de ondernemingsraad en de personeelsvereniging het recht om advies uit te brengen over een voorgenomen doorstart. De rechter-commissaris zal dit bij zijn besluitvorming betrekken.