De verkoop van klantenbestanden door de curator: insolventierecht vs. privacyrecht

De verkoop van klantenbestanden door de curator: insolventierecht vs. privacyrecht

Te midden van steeds strengere privacyregelgeving staat een achterdeur wagenwijd open: gaat een bedrijf failliet, dan zijn klantenbestanden prooi voor de hoogste bieder. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de verkoop van het klantenbestand in het kader van een doorstart en de verkoop van het klantenbestand als los activum. In de praktijk is de verhouding tussen de wettelijke taak van de curator om de boedel te vereffenen en de verplichtingen op grond van de AVG kennelijk onduidelijk. Wat mogen curatoren vanuit privacyrechtelijk perspectief nou eigenlijk met dergelijke klantenbestanden?