Enquêterecht vereist verhoor: schriftelijke beantwoording van vragen volstaat niet

Enquêterecht vereist verhoor: schriftelijke beantwoording van vragen volstaat niet

De Ondernemingskamer heeft een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken bij SNS Reaal en SNS Bank. Op grond van de wet zijn voormalige functionarissen verplicht aan de onderzoekers alle informatie te verschaffen die nodig is voor het onderzoek. Onderdeel van die verplichting is om gehoor te geven aan een uitnodiging voor een verhoor door de onderzoekers. De voormalige functionarissen kunnen dus niet volstaan met schriftelijke beantwoording van vragen. De onderzoekers mogen verslagen van de verhoren bovendien aan het onderzoeksverslag hechten.