Eerste Nederlandse wetgeving business & human rights

Eerste Nederlandse wetgeving business & human rights

De Eerste Kamer heeft de Wet zorgplicht kinderarbeid aangenomen. Met deze wet is de eerste Nederlandse wetgeving op het gebied van business & human rights een feit. De wet doet denken aan wetgeving op dit terrein in Frankrijk (Devoir de Vigilance) en Engeland (Modern Slavery Act). De Nederlandse wet is beperkter in werkingssfeer, maar kent hardere sancties.