Straf- en bestuursrechtelijke aansprakelijkheid van poortwachters

Straf- en bestuursrechtelijke aansprakelijkheid van poortwachters

Dat ondernemingen voor overtredingen ook strafrechtelijk en bestuursrechtelijk worden aangepakt, is een ontwikkeling die inmiddels tot de meeste ondernemingen wel is doorgedrongen. In het onderstaande artikel wordt toegelicht wat de strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhavingsmechanismen kunnen inhouden. Daarna worden ter illustratie enkele normen nader toegelicht die een poortwachtersrol voor ondernemingen creëren, waarbij in het bijzonder wordt stilgestaan bij (internationale) handelssancties.