Verzekeraar mag omvang verzekering bepalen, maar heeft informatieplicht

Verzekeraar mag omvang verzekering bepalen, maar heeft informatieplicht

Door het uitvallen van ventilatoren in een stal zijn varkens door verstikking om het leven gekomen. De verzekeraar ontzegt dekking wegens het niet afgaan van het alarm van een goed werkende alarminstallatie. In de polisvoorwaarden is terzake een uitsluitingsbeding opgenomen. De verzekeraar mag de omvang van verzekering bepalen, maar heeft een informatieplicht: het is van essentieel belang dat een verzekerde op de hoogte is van de omvang van de dekking. De rechtbank oordeelt dat in casu sprake is van een verrassingsbeding, zodat uitsluiting naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.