Hoe lang duurt de verzetstermijn bij een voorgenomen juridische fusie?

Hoe lang duurt de verzetstermijn bij een voorgenomen juridische fusie?

Artikel 2:316 lid 2 BW schrijft voor dat iedere schuldeiser bij de rechtbank tegen een voorstel tot fusie in verzet kan komen tot een maand nadat alle te fuseren rechtspersonen de fusie hebben aangekondigd. Artikel 2:317 lid 2 BW bepaalt vervolgens dat een besluit tot fusie een maand na de dag waarop alle fuserende rechtspersonen de fusie hebben aangekondigd kan worden genomen. De vraag is wanneer de verzetstermijn nu precies eindigt. Wat zijn de gevolgen van het niet in acht nemen van deze termijn?