Beslag onder de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Beslag onder de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (Directors & Officers liability, oftewel D&O-verzekering) biedt dekking tegen het risico dat bestuurders lopen om door claims van derden en/of van de vennootschap geraakt te worden in hun privévermogen. Een curator kan conservatoir derdenbeslag leggen onder de D&O-verzekering ter voorkoming van de situatie dat door aanwending van de verzekerde som voor verweerkosten van de bestuurder geen schadevergoeding meer over is, indien aansprakelijkheid van de bestuurder komt vast te staan. Het is de vraag of dergelijk beslag mogelijk en wenselijk is.