Stilzwijgende verlenging van zes jaar is onredelijk

Stilzwijgende verlenging van zes jaar is onredelijk

Een geschil met de verhuurder van een kopieerapparaat en printer over de geldigheid (c.q. onredelijkheid) van algemene voorwaarden. De overeenkomst werd aangegaan voor de duur van zes jaar. Aan het einde van de looptijd meende de verhuurder dat deze stilzwijgend met zes jaar was verlengdódit omdat de overeenkomst niet twaalf maanden voor het einde van de looptijd was opgezegd, zoals de algemene voorwaarden dat voorschreven.