Misbruik maken van turboliquidatie door hof afgestraft

Misbruik maken van turboliquidatie door hof afgestraft

Het hof vindt dat in deze zaak niet is gebleken van bedrijfseconomische redenen om BV Oud te liquideren en de exploitatie van de onderneming voor te zetten in BV Nieuw. Aan het bestaan van BV Oud is zonder noodzaak een einde gemaakt. Weliswaar waren er geen baten meer, maar dat komt omdat BV Oud vlak voor de ontbinding bepaalde schuldeisers heeft voldaan en voorts heeft meegewerkt aan onverplichte onttrekkingen uit het vermogen door de aandeelhouders/bestuurders. De liquidatie heeft tot gevolg gehad dat deze vennootschap haar verplichtingen aan de crediteur niet is nagekomen en ook geen verhaal heeft geboden. De (indirecte) bestuurders wisten dat dit het gevolg zou zijn en het mag worden aangenomen dat dit gevolg ook beoogd was. Er is dan ook voldoende grond om hen persoonlijk aansprakelijk te houden wegens onrechtmatige daad.