Worden de deuren voor massaschadevorderingen in Nederland (verder) geopend?

Worden de deuren voor massaschadevorderingen in Nederland (verder) geopend?

In 2010 vond een explosie plaats op het olieplatform Deepwater Horizon van British Petroleum (BP) in de Golf van Mexico. BP richt zich op een wereldwijd beleggerspubliek. Is de Nederlandse rechter bevoegd om kennis te nemen van een collectieve actie van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) namens een groep BP-aandeelhouders? De VEB vordert dat voor recht wordt verklaard dat BP onrechtmatig heeft gehandeld door onjuiste, onvolledige of misleidende mededelingen over de ramp te doen, ten gevolge waarvan de prijs van aandelen zou zijn gedaald. Leerstukken rond massaschade en internationaal privaatrecht komen daarbij samen.