Eerste Kamer akkoord met Rotterdam Rules inzake goederenvervoer over zee

Eerste Kamer akkoord met Rotterdam Rules inzake goederenvervoer over zee

Dit wetsvoorstel regelt de uitvoering van het verdrag voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Rotterdam Rules) in Nederlandse wet- en regelgeving. Het Verdrag moderniseert en uniformeert de bestaande verdragen over goederenvervoer over zee.