Kwartaalupdate Bestuurdersaansprakelijkheid Q2 2019

Kwartaalupdate Bestuurdersaansprakelijkheid Q2 2019

In het tweede kwartaal van 2019 zijn er 59 uitspraken gepubliceerd waarin de ingestelde vordering gegrond was op bestuurdersaansprakelijkheid; 3 uitspraken van de Hoge Raad, 28 van gerechtshoven, 27 van rechtbanken en 1 van het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten.