Oorzakenonderzoek van faillissementen

Oorzakenonderzoek van faillissementen

Waarom leggen ondernemingen of instellingen het loodje? De Rechtbank Rotterdam gaf onlangs aan dat van de curator verwacht mag worden dat deze steeds onderzoek doet naar de oorzaken van het faillissement. Zonder zo'n doorlichting is het immers onmogelijk om te kunnen beoordelen of er sprake zou kunnen zijn van onregelmatigheden die het faillissement, althans mede, hebben veroorzaakt, de vereffening van de failliete boedel bemoeilijken of het tekort in het faillissement hebben vergroot. Maar wat is nu de strekking van deze opdracht?