Conflictmanagement in faillissementen

Conflictmanagement in faillissementen

Dit artikel besteedt aandacht aan conflictmanagement en in het bijzonder de conflicten tussen curator en failliet en de bestuurder van de gefailleerde rechtspersoon voorvloeiend uit het prefaillissementsgedrag van laatstgenoemde. De auteur doet handreikingen voor slimmer tussenpartijdig oplossen (waaronder mediation) en alternatieven buiten de civiele rechter (arbitrage, bindend advies) en belicht de toegevoegde waarde die rechters-commissaris kunnen hebben bij het vinden van een oplossing.