Niet doorgeven nieuw adres voor risico van debiteur

Niet doorgeven nieuw adres voor risico van debiteur

Een vordering verjaart in beginsel vijf jaar nadat deze opeisbaar is geworden. De verjaring wordt gestuit als de schuldeiser aan de schuldenaar duidelijk maakt dat hij nog aanspraak maakt op betaling. Dit kan hij bijvoorbeeld doen door een stuitingsbrief te sturen. Een dergelijke brief mist zijn uitwerking, als deze naar een verkeerd adres wordt gestuurd. In de onderhavige zaak had de debiteur echter, in weerwil van algemene voorwaarden, verzuimd een adreswijziging door te geven.